ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 125f2b38-ebed-49a5-bd1a-221c576ab921
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ข้อมูลระบุวันที่ จำนวนออกตั๋วทั่วไป จำนวนผู้ชม ภาพค้างติดตา ลานไปดวงจันทร์ ซาลอนอินเดียน คิเนโตสโคป...
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx csv