ผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์
Rating
Organizations : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ จากคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) มีรายละเอียดประกอบด้วย รหัสข้อมูลผลงาน ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม หน่วยงาน และปีที่เผยแพร่

Data source cannot be displayed.
ผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 487e823f-c15a-42bf-b56b-daef04594ad8
Tags งานวิจัย ผลงานวิจัย เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์
Visibility Public
Dataset create date January 12, 2023
Maintain date January 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Contact Email ridm@nrct.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source คลังข้อมูลงานวิจัยไทย ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://tnrr.nriis.go.th
Data Language ไทย
Created date 2023-01-09
Last updated date 2023-01-09
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
ผลงานที่ได้รับรางวัล
Last update dataset : March 2, 2023  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบอินโฟกราฟิก
Last update dataset : March 2, 2023  
csv
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : March 2, 2023  
csv xlsx