จำนวนห้องเรียนแยกตามโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เทอม 1-2 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนห้องเรียนแยกตามโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เทอม 1-2
Rating
Organizations : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
facebook   twiter

จำนวนห้องเรียนแยกตามโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

Data source cannot be displayed.
จำนวนห้องเรียนแยกตามโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เทอม 1-2
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7d059154-886c-4480-8219-1d68b30f5301
Groups การศึกษา
Tags นักเรียน ปทุมธานี ห้องเรียน โรงเรียน
Visibility Public
Dataset create date July 6, 2022
Maintain date December 16, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วันเพ็ญ แตงงาม
Contact Email ict@ssps4.go.th
Objective ยุทธศาสตร์ชาติ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2022-07-06
Last updated date 2022-12-16
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
Last update dataset : March 1, 2023  
csv