ระยะทางในความรับผิดชอบตามลักษณะผิวทาง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ระยะทางในความรับผิดชอบตามลักษณะผิวทาง
Rating
Organizations : กรมทางหลวง
facebook   twiter

ระยะทางในความรับผิดชอบตามลักษณะผิวทางและภารกิจ

Data source cannot be displayed.
ระยะทางในความรับผิดชอบตามลักษณะผิวทาง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 44fa1a34-ac02-4c4b-b8b7-30b385624561
Tags ความยาว ถนน ทางหลวง บัญชีลักษณะผิวทาง ลักษณะผิวทาง
Visibility Public
Dataset create date July 21, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักบริหารบำรุงทาง
Contact Email maint.1@doh.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจลักษณะผิวทาง
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2024-02-06
Data release calendar 2021-08-11
First year of data (Statistical data) 2552
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ลักษณะผิวทาง, ประเภทภารกิจ
Unit of measure (Statistical data) กิโลเมตร
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิระยะทางถนนจากหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาตามประเภทถนนทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx pdf docx
ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการ ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ และการขนส่งทางถนน...
Last update dataset : April 29, 2024  
pdf