ข้อมูลมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเรือประมงพาณิชย์ที่ผ่านการตรวจสุขอนามัยในเรือประมง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key bc39a88a-e564-4722-877b-7d550efeabb3
Groups การเกษตร
Tags กรมประมง ข้าว ประมง ประมงไทย สุขอนามัย เรือ
Visibility Public
Dataset create date August 1, 2022
Maintain date August 2, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
Contact Email marine.sanitary@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Last updated date 2022-07-01
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง ที่ วช. ให้ทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อโครงการ...
Last update dataset : November 12, 2023  
rdf csv api
ข้อมูลโครงการวิจัย สาขาประมง จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ที่วช.ให้ทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ...
Last update dataset : November 12, 2023  
api csv rdf
ข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านข้าว จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อนักวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อนักวิจัย (ภาษาอังกฤษ)...
Last update dataset : November 12, 2023  
api csv rdf