โครงสร้างองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงสร้างองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทย
Rating
Organizations : การกีฬาแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลโครงสร้างองค์กรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ข้อมูลตำแหน่ง ฝ่ายงาน กอง และงาน รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง

Data source cannot be displayed.
โครงสร้างองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 4341e624-6dbc-4ff5-a1af-6271c8586b7b
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags การกีฬาแห่งประเทศไทย โครงสร้างองค์กร
Visibility Public
Dataset create date May 13, 2022
Maintain date May 25, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person การกีฬาแห่งประเทศไทย
Contact Email tossapon.c@sat.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit สัปดาห์
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source การกีฬาแห่งประเทศไทย
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลส่วนบุคคล
License Creative Commons Attributions
Data Support ไม่มี
Data Collect บุคคล
Data Language ไทย
Created date 2022-05-13
Last updated date 2022-05-13
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลโครงสร้างกรมประมง
Last update dataset : March 14, 2024  
pdf xlsx csv
โครงสร้างกลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
Last update dataset : January 30, 2024  
url
โครงสร้างองค์กร
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf