สถิติความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานครจำแนกรายเดือน

Data source cannot be displayed.
สถิติความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c12f57c9-5ad0-4d4c-8918-1842ee4a9ed2
Tags ความพึงพอใจ
Visibility Public
Dataset create date June 27, 2022
Maintain date March 1, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง
Contact Email fdb.personnel@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ใช้โดยอิสระ
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
แสดงผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (ดำเนินการในปีงบประมาณที่มีการสอบแข่งขัน)
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
แสดงผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา
Last update dataset : March 1, 2023  
csv