สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
Rating
Organizations : การกีฬาแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

รายการข้อมูลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ตั้งของสมาคม สาขาของสมาคม และรายละเอียดข้อมูลการติดต่อสมาคม

Data source cannot be displayed.
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 1c0c38bc-79b6-44c2-b68e-41df2a00feb7
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags กีฬา สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
Visibility Public
Dataset create date April 26, 2022
Maintain date April 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person การกีฬาแห่งประเทศไทย
Contact Email tossapon.c@sat.or.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source การกีฬาแห่งประเทศไทย
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://sat.or.th/
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2022-04-26
Last updated date 2022-04-27
High Value Dataset No Show
Related
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ หมายถึง สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการหลัก เกี่ยวกับการขายส่ง ขายปลีกสินค้า ขายอาหาร ที่เตรียมไว้สำหรับบริโภคและการอำนวยความสะดวก...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลจากการสำรวจที่พักแรม คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx