สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
Rating
Organizations : การกีฬาแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

รายการข้อมูลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย และข้อมูลที่ตั้งของสมาคมฯ

Data source cannot be displayed.
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 57912ad4-3aa0-46fe-9c25-7a8bbe4571ce
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags การกีฬาแห่งประเทศไทย การบริการ กีฬา สมาคมกีฬา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
Visibility Public
Dataset create date April 27, 2022
Maintain date June 6, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person การกีฬาแห่งประเทศไทย
Contact Email tossapon.c@sat.or.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source การกีฬาแห่งประเทศไทย
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL http://sat.or.th/
Data Language ไทย
Created date 2022-04-27
Last updated date 2022-04-27
High Value Dataset No Show
Related
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : November 12, 2023  
csv xlsx
สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ หมายถึง สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการหลัก เกี่ยวกับการขายส่ง ขายปลีกสินค้า ขายอาหาร ที่เตรียมไว้สำหรับบริโภคและการอำนวยความสะดวก...
Last update dataset : November 12, 2023  
csv xlsx
สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ หมายถึง สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการหลัก เกี่ยวกับการขายส่ง ขายปลีกสินค้า ขายอาหาร ที่เตรียมไว้สำหรับบริโภคและการอำนวยความสะดวก...
Last update dataset : November 12, 2023  
csv xlsx