ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนมีนาคม 2563 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนมีนาคม 2563
Rating
Organizations : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนมีนาคม 2563

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนมีนาคม 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ec0df9f4-46d1-4e9f-9437-ff6fc72b78b9
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags โรงงาน
Visibility Public
Dataset create date March 6, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person คุณบุษบา กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Contact Email g5@diw.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลโรงงาน จำพวกที่ 3 กรุงเทพมหานคร ไม่รวมนิคมฯ
Last update dataset : June 6, 2024  
csv
เอกสารแสดงรายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินงาน ตามหลักสูตรสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ ของเขตสุขภาพที่ 13 โดยจำแนกตามรายเขต
Last update dataset : March 12, 2024  
csv
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf