ข้อมูลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จากกรมประมง ประกอบด้วย ชื่อฟาร์ม ชื่อเจ้าของฟาร์ม เลขทะเบียนฟาร์ม เลขที่ใบรับรอง มาตรฐานที่ได้รับ ประเภทสัตว์น้ำ วันที่ออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม วันหมดอายุของใบรับรอง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 93501c00-c38e-4bbe-acd0-84a10fc61dd2
Tags กรมประมง ชายฝั่ง มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับรอง รับรองมาตราฐาน ใบรับรอง
Visibility Public
Dataset create date December 14, 2022
Maintain date February 14, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Contact Email vichakarn6504@hotmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
High Value Dataset No Show
Related
การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2558-2564
Last update dataset : February 14, 2023  
csv
พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
Last update dataset : February 14, 2023  
csv
ข้อมูลการสำรวจเกาะในประเทศไทย ด้วยแผนที่ภูมิประเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม
Last update dataset : February 12, 2023  
xls csv