รายงานผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (GAP สัตว์น้ำชายฝั่ง) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (GAP สัตว์น้ำชายฝั่ง)
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จากกรมประมง ประกอบด้วย เลขทะเบียนฟาร์ม เลขที่ใบรับรอง มาตรฐานที่ได้รับ ประเภทสัตว์น้ำ วันที่ออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม วันหมดอายุของใบรับรอง

Data source cannot be displayed.
รายงานผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (GAP สัตว์น้ำชายฝั่ง)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 93501c00-c38e-4bbe-acd0-84a10fc61dd2
Tags การรับรอง มาตรฐานฟาร์ม สัตว์น้ำชายฝั่ง ใบรับรอง GAP
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 14, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Contact Email envishrimp@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source รายงานผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (GAP สัตว์น้ำชายฝั่ง) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www4.fisheries.go.th/dof/main
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2023-12-31
Last updated date 2024-02-20
High Value Dataset No Show
Related
สรุปรายงานสถิติสถานะการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
Last update dataset : May 31, 2024  
pdf
ชุดข้อมูลที่รวบรวมสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ได้รับการรับรอง แบ่งออกเป็น ประเภทตลาดสด และ โมเดิร์นเทรด ซึ่งประเภทตลาดสดยังสามารถแบ่งย่อยเป็น ชื่อตลาด...
Last update dataset : May 15, 2024  
json
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ข้อมูลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Last update dataset : February 15, 2024  
csv