ข้อมูลสถิติผู้โดยสารรถไฟฟ้าในเมือง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลสถิติผู้โดยสารรถไฟฟ้าในเมือง
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางราง
facebook   twiter

สรุปสถิติการให้บริการรถไฟฟ้า จำนวนเที่ยววิ่ง และอุบัติการณ์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสถิติผู้โดยสารรถไฟฟ้าในเมือง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 6b47ab28-60ac-400f-a977-7baabe888303
Tags ขบวนรถ รถไฟฟ้า สรุปปริมาณผู้โดยสาร เที่ยววิ่ง
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person "กลุ่มกำกับการบริการและสภาพแวดล้อม กองกำกับกิจการขนส่งทางราง"
Contact Email rrd_se@drt.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source รายงานการให้บริการจากหน่วยงานผู้ให้บริการ
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
Last updated date 2022-03-17
Data release calendar 2022-03-17
First year of data (Statistical data) 2564
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
หน่วยงานผู้ให้บริการ
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
แบบฟอร์มสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบราง
Last update dataset : June 4, 2023  
docx
แผนแม่บทการพัฒนาระบบรางในระยะ 20 ปี
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
รายชื่อผู้ให้บริการด้านระบบราง
Last update dataset : June 4, 2023  
xls