แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565
Rating
Organizations : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
facebook   twiter

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565

Data source cannot be displayed.
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 1e37cae4-81f2-459f-b76c-1a4c4490b85c
Groups การศึกษา
Tags คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แผนกลยุุทธ์
Visibility Public
Dataset create date January 21, 2022
Maintain date February 24, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Contact Email huso_kpru@kpru.ac.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • แผนปฏิรูปประเทศ
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ไม่มี
Data Source https://huso.kpru.ac.th/File/Plan/Strategy-update65.pdf
Data Format
  • Database
  • HTML
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition บริการวิชาการและการศึกษา
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://huso.kpru.ac.th/
Data Language ไทย
Created date 2022-01-21
Last updated date 2022-01-21
Reference Data Yes
High Value Dataset No Show