จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เทอม 1-2 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เทอม 1-2
Rating
Organizations : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
facebook   twiter

จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เทอม 1-2

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เทอม 1-2
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5f1bfce9-3629-4f1d-bc21-431e9f3eec23
Groups การศึกษา
Tags นักเรียน ปทุมธานี โรงเรียน
Visibility Public
Dataset create date July 6, 2022
Maintain date December 16, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วันเพ็ญ แตงงาม
Contact Email ict@ssps4.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2022-07-06
Last updated date 2022-12-16
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
Last update dataset : March 1, 2023  
csv