ข้อมูล Sub district - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูล Sub district
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

พื้นที่, ประชากรชาย-หญิง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูล Sub district
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 766d3a45-0855-4914-ab41-8f69358435e5
Tags ประชากรชาย-หญิง พื้นที่
Visibility Public
Dataset create date June 27, 2022
Maintain date March 1, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายทะเบียน
Contact Email d.talingchan@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ฝ่ายทะเบียน
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลแขวงการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในพื้นที่ภาคกลาง ปี 2563-2565 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 จัดเก็บในรูปแบบ dataset กลุ่มเป้าหมาย...
Last update dataset : February 12, 2023  
api