ข้อมูลแขวงการปกครองกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลแขวงการปกครองกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลแขวงการปกครองกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแขวงการปกครองกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 06cbf7a3-af9a-4ba5-b5b2-b761eb8d7d32
Tags การปกครอง ขอบเขตพื้นที่ พื้นที่ แขวงการปกครอง
Visibility Public
Dataset create date June 27, 2022
Maintain date March 1, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
Contact Email bmagis@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สปท กทม
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  พื้นที่, ประชากรชาย-หญิง
  Last update dataset : March 1, 2023  
  csv
  ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
  Last update dataset : March 1, 2023  
  csv
  ข้อมูลเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
  Last update dataset : March 1, 2023  
  csv