แผนภาพคาดการณ์ความสูงคลื่น SWAN Model - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนภาพคาดการณ์ความสูงคลื่น SWAN Model
Rating
Organizations : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

แบบจำลอง SWAN พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับบริเวณน้ำตื้น และเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศของอ่าวไทยที่มีความลึกเฉลี่ย 45 เมตร โดยระบบพยากรณ์คลื่นที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบปฏิบัติการและเชื่อมโยงกับแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ WRF เพื่อนำข้อมูลคาดการณ์ลมที่ความละเอียดสูงมาใช้เป็นข้อมูลนำเข้าให้กับแบบจำลอง SWAN ให้สามารถพยากรณ์คลื่นล่วงหน้าได้ 7 วัน

Data source cannot be displayed.
แผนภาพคาดการณ์ความสูงคลื่น SWAN Model
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7c4a41a6-bce7-405b-8840-cbc34dde250e
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags SWAN Model ความสูงคลื่น คาดการณ์ความสูงคลื่น
Visibility Public
Dataset create date October 12, 2022
Maintain date October 12, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แผนที่
Contact Person งานแบบจำลอง
Contact Email hims@hii.or.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source งานแบบจำลอง
Data Format Image
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Non-Commercial (Any)
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2017-07-31
Last updated date 2021-04-02
High Value Dataset No Show