สำรวจราคาสินค้าทางการเกษตรบนตลาดออนไลน์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำรวจราคาสินค้าทางการเกษตรบนตลาดออนไลน์
Rating
Organizations : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
facebook   twiter

ชุดข้อมูลนี้ เป็นชุดข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลบนเว็บไซต์ Shopee และ Lazada ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลสินค้าประเภท มะพร้าว, ปุ๋ยเคมี, สารปรับปรุงดิน และ ผ่านกระบวนการทำความสะอาดข้อมูลบางส่วน รวมไปถึงการจัดการข้อมูลเพื่อที่จะคัดเอา หน่วย และ ปริมาณ ของสินค้า ออกมาและปรับให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน เช่น กรัม เป็น กิโลกรัม

ชุดข้อมูลเริ่มต้นสำรวจตั้งแต่วันที่ 22/11/2022 และดำเนินการต่อเนื่องเดือนละครั้ง

Data source cannot be displayed.
สำรวจราคาสินค้าทางการเกษตรบนตลาดออนไลน์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 200b52c5-b624-4177-a0d5-d881bfdd0792
Tags ปุ๋ยเคมี มะพร้าวน้ำหอม สารปรับปรุงดิน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date November 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 
Contact Email thitiya.tr@depa.or.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ดึงข้อมูลจาก Shopee และ Lazada
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2022-11-22
Last updated date 2023-02-02
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายประเทศ
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx api
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตร
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx api
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตร
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx api