ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 489e3f6e-3e8e-4abd-894e-95a4cae73ef1
Groups การศึกษา
Tags สถานศึกษา โรงเรียน
Visibility Public
Dataset create date March 12, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person webmaster@thaischool.in.th
Contact Email webmaster@thaischool.in.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
Last update dataset : March 1, 2023  
csv