อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด
Rating
Organizations : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลรายสถานี โดยใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้หน่วยวัดเป็น องศาเซลเซียส ( ํC)

Data source cannot be displayed.
อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 8bbbb32d-f70a-4f4a-a81b-632f863c1995
Tags temperature อุณหภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิสูงสุด
Visibility Public
Dataset create date October 31, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person งานวิทยาการข้อมูลน้ำ
Contact Email hds@hii.or.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source งานวิทยาการข้อมูลน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Non-Commercial (Any)
Accessible Condition ไม่มี
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Last updated date 2022-05-25
First year of data (Statistical data) 2562
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
Unit of measure (Statistical data) องศาเซลเซียส
Unit of multiplier (Statistical data) อื่นๆ
ไม่มี
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผ่านสถานีตรวจวัดอากาศที่ติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติการ และปรับปรุงชุดข้อมูลโดย OpenWeatherMap.org ที่มี API...
Last update dataset : June 12, 2024  
url csv
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน หน่วยเป็น องศาเซ็นเซียส
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
สถิติการเกิดภัยหนาวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 พร้อมข้อมูลอุณหภูมิและผลกระทบ
Last update dataset : June 12, 2024  
xls