สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามประเภทรถ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามประเภทรถ
Rating
Organizations : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

สรุปข้อมูลปริมาณจราจรจำแนกตามประเภทรถ ทางพิเศษ และปีงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามประเภทรถ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 60bdfc0a-9c49-4e5f-8620-3bcd988bc5d9
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags Traffic จำนวนรถ ปริมาณจราจร
Visibility Public
Dataset create date August 10, 2022
Maintain date August 10, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วัชระ อินทรสูตร
Contact Email vachara@exat.co.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล
Geo Coverage อื่นๆ
ทางพิเศษ
Data Source รายงานประจำปีของ กทพ.
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ยอดรวมปริมาณการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำแนกตามด่าน
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
จำนวนปริมาณจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : April 7, 2024  
xlsx
จำนวนสถิติรถยนต์สะสมในจังหวัดชลบุรี
Last update dataset : March 12, 2024  
xls csv