สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามด่าน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามด่าน
Rating
Organizations : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

สรุปข้อมูลปริมาณจราจรจำแนกตามด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษ และปีงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามด่าน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key eee0702f-dcd2-47de-9559-04728856ed42
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags traffic ด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษ ปริมาณจราจร
Visibility Public
Dataset create date August 10, 2022
Maintain date August 10, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วัชระ อินทรสูตร
Contact Email vachara@exat.co.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล
Geo Coverage อื่นๆ
ด่านเก็บค่าผ่านทาง
Data Source รายงานประจำปีของ กทพ.
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการ ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ และการขนส่งทางถนน...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ยอดรวมปริมาณการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำแนกตามด่าน
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
จำนวนปริมาณจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : April 7, 2024  
xlsx