สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามด่าน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามด่าน
Rating
Organizations : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

สรุปข้อมูลปริมาณจราจรจำแนกตามด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษ และปีงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามด่าน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key eee0702f-dcd2-47de-9559-04728856ed42
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags traffic ด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษ ปริมาณจราจร
Visibility Public
Dataset create date August 10, 2022
Maintain date August 10, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วัชระ อินทรสูตร
Contact Email vachara@exat.co.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล
Geo Coverage อื่นๆ
ด่านเก็บค่าผ่านทาง
Data Source รายงานประจำปีของ กทพ.
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดปีบนโครงข่ายทางหลวงชนบท หรือ ปริมาณรถวิ่งในหนึ่งวันของแต่ละสายทาง
Last update dataset : August 24, 2022  
csv
รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางจำแนกตามทางพิเศษ
Last update dataset : August 10, 2022  
csv api
สรุปข้อมูลปริมาณจราจรจำแนกตามประเภทรถ ทางพิเศษ และปีงบประมาณ
Last update dataset : August 10, 2022  
csv api