สถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลสถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร

  1. สถานีรถไฟ หมายถึง สถานีที่มีสัญญาณหยุดจอดรถประจำสถานี สามารถซื้อตั๋ว และจองตั๋วล่วงหน้าได้ 2.ที่หยุดรถไฟ ไม่ใช่สถานีรถไฟ แต่ในอนาคตอาจเป็นสถานีได้ สามารถขึ้นลงและซื้อตั๋วบนรถได้
Data source cannot be displayed.
สถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ee189de7-7131-4808-8c69-de101c0bd0e4
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร รถไฟ สถานีรถไฟ
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง
Last update dataset : May 12, 2023  
csv xlsx url
ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการระบบราง จำแนกตามประเภท ได้แก่ รถไฟระหว่างเมือง,รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx
สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง จำแนกตามประเภท ได้แก่ รถไฟระหว่างเมือง,รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx