รายงานสถิติการขนส่งประจำปี 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานสถิติการขนส่งประจำปี 2562
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางบก
facebook   twiter

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php

Data source cannot be displayed.
รายงานสถิติการขนส่งประจำปี 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c495dc3d-ca89-449c-9927-5fe5513ebb6b
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ขนส่ง สถิติ
Visibility Public
Dataset create date July 24, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน
Contact Email stat_dlt@dlt.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช แยกตามปีงบประมาณ ประเภทเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานที่ดำเนินการ หรือดูในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ปีงบประมาณ...
Last update dataset : April 15, 2024  
csv url xlsx
สถิติจำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Biz Portal
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
สถิติการเข้าถึงเหตุอัคคีภัยจากจำนวนการเกิดอัคคีภัย ประจำปี
Last update dataset : April 7, 2024  
csv