ปัญหาและความต้องการของเกษตรในตำบล จากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปัญหาและความต้องการของเกษตรในตำบล จากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
Rating
Organizations : สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
facebook   twiter

ปัญหาและความต้องการของเกษตรในตำบล จากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

Data source cannot be displayed.
ปัญหาและความต้องการของเกษตรในตำบล จากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a69d63d7-ccd5-48e2-8162-1624c29f3d3d
Groups การเกษตร
Tags ปัญหาและความต้องการ สภาเกษตรกร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แผนตำบล แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
Visibility Public
Dataset create date April 29, 2022
Maintain date June 29, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสื่อสารและสารสนเทศ
Contact Email nfc.it@nfc.mail.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Geo Coverage ตำบล
Data Source สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลที่มาจากการรวบรวมปัญหาและความต้องการในการพัฒนา จากองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อมูลปัญหาและความต้องการขององค์กรเกษตรกร ในการแก้ปัญหา 8...
Last update dataset : January 16, 2024  
csv
ข้อมูลที่มาจากการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามมาตรา 20(4) แห่ง พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
Last update dataset : January 16, 2024  
csv