ข้อมูลประเภทสินค้าประมง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลประเภทสินค้าประมง
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ข้อมูลประเภทสินค้า คือ ข้อมูลชนิดและประเภทของสินค้าสัตว์น้ำจากการทำประมง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลประเภทสินค้าประมง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 607f1193-5a6c-4a2f-83e3-0f1ae79a9909
Groups การเกษตร
Tags Logistics OS Official Statistics การขนส่งและโลจิสติกส์ ประเภทสินค้าประมง ประเภทสินค้าสัตว์น้ำ สถานประกอบการ สถิติทางการ สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
Visibility Public
Dataset create date June 22, 2020
Maintain date February 15, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง
Contact Email ict.db@fisheries.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถิติจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ
Last update dataset : June 17, 2024  
xlsx csv url rdf
สถิติจำนวนการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจและขนาดของธุรกิจ
Last update dataset : June 17, 2024  
xlsx csv url
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรไม่แสวงกำไร
Last update dataset : June 15, 2024  
csv