รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามกลุ่มสถาบัน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามกลุ่มสถาบัน
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
facebook   twiter

สถาบันการศึกษา จำแนกตาม กลุ่มสถาบัน โดยสรุปจากข้อมูลรายสถานศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Data source cannot be displayed.
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามกลุ่มสถาบัน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3834c972-fe01-4ca5-94df-7af995678dbc
Groups การศึกษา
Tags มหาวิทยาลัย สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
Visibility Public
Dataset create date June 1, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ยุทธนาวี ขอสุข
Contact Email yutthanavee.k@mhesi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition 1 - Public Data
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลโรงเรียน
Last update dataset : June 7, 2023  
csv