รายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (UOC_STUDENT) ปีการศึกษา 2563 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (UOC_STUDENT) ปีการศึกษา 2563
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
facebook   twiter

รายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (UOC_STUDENT) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล

Data source cannot be displayed.
รายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (UOC_STUDENT) ปีการศึกษา 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d95fdf1b-ca75-461a-a617-adc0f300d171
Groups การศึกษา
Tags รายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา
Visibility Public
Dataset create date June 2, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ธารีณี พฤกษ์พนาเวศ
Contact Email thareenee.p@mhesi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Data Schema
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show