เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs ชุดคำสั่งการดึงข้อมูลจากข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลเพื่อการบริหาร (2) รายงานการทดสอบเครื่องมือเก็บรวบรวม เช่น ผลการ Pretest แบบสอบถาม หรือผลการทดสอบแอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม

Data source cannot be displayed.
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a1ea0426-ebb5-4519-bd61-06e8ddfa5c3c
Tags MICS ข้อมูล ประชากร สตรี สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เก็บรวบรวม เครื่องมือ เด็ก เด็กและสตรี
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date February 12, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
Contact Person กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม
Contact Email social.plan@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage ประเทศ
Data Source โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
Data Collect ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย.aspx
Data Language ไทย
Created date 2019-03-08
Last updated date 2021-02-08
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ได้จัดทำฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยนำข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีต...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่มุ่งไปที่ตัววัตถุ คุณลักษณะของวัตถุ และวัสดุที่ประกอบเป็นตัววัตถุขึ้นมา รวมถึงบางแง่มุมของวัตถุเหล่านี้ทำให้เข้าใจสังคม...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง (บางพลัด)
Last update dataset : March 1, 2023  
csv