ด้านรหัสมาตรฐานกลาง- ข้อมูลสถานะการมีชีวิต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง- ข้อมูลสถานะการมีชีวิต
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
facebook   twiter

ข้อมูลสถานะการมีชีวิต

สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา

Data source cannot be displayed.
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง- ข้อมูลสถานะการมีชีวิต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2abea3fc-ec12-4298-bc55-2a10601778b9
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags รหัสมาตรฐานกลาง
Visibility Public
Dataset create date May 5, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show