ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2564
Rating
Organizations : กรมทางหลวง
facebook   twiter

ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2564
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2abd4bf5-13ed-4d75-96f8-9f3aec64ef88
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags คมนาคม ปริมาณการเดินทาง
Visibility Public
Dataset create date March 15, 2022
Maintain date March 15, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวกรสุชา ปาลศิริ
Contact Email konsucha.pansiri@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กรมทางหลวง
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2022-03-15
Last updated date 2022-03-15
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลผลงานวิจัยสาขาวิศวกรรมการขนส่ง จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) มีรายละเอียดประกอบด้วย รหัสข้อมูลผลงาน ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม...
Last update dataset : November 12, 2023  
api csv rdf
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามสำนักงานทางหลวง เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง ปริมาณการเดินทางในทางหลวง 1 กิโลเมตร
Last update dataset : November 12, 2023  
xlsx csv
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามสำนักงานทางหลวง เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง ปริมาณการเดินทางในทางหลวง 1 กิโลเมตร
Last update dataset : November 12, 2023  
xlsx csv