คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผ่าน Web Application - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผ่าน Web Application
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter

เป็นคู่มืออธิบายขั้นตอน/วิธีการในการเข้าใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ผ่านทาง Web Application ปรับปรุง URL : https://damrongtham.nakhonsawan.go.th/damrongdhamansn/

Data source cannot be displayed.
คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผ่าน Web Application
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0daad14d-55a5-4590-818b-9b2fb0ab1aa7
Tags คู่มือ คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผ่าน Web Application จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Visibility Public
Dataset create date July 20, 2023
Maintain date March 26, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
คู่มือ
Contact Person กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
Contact Email damrongthamns@hotmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ภารกิจของหน่วยงาน
Data Format อื่นๆ
doc
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://damrongtham.nakhonsawan.go.th/damrongdhamansn/
Data Language ไทย
Created date 2023-07-20
Last updated date 2024-03-26
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนเรื่องที่ส่งออกทั้งหมด, จำนวนเรื่องที่รับทั้งหมด, จำนวนเรื่องที่ส่งออกแยกตามประเภทการร้องทุกข์, ปี, จำนวนเรื่อง, ประเภทการร้องทุกข์, จำนวนเรื่องที่ส่งออกแยกตามหน่วยงาน,...
Last update dataset : May 20, 2024  
คู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ...
Last update dataset : May 15, 2024  
pdf
สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ (วินัยเจ้าหน้าที่) ที่ได้รับการพิจารณาและแจ้งผลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ประจำปีงบประมาณของส่วนราชการ
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx