สถิติผู้เข้ารับการอบรมเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติผู้เข้ารับการอบรมเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
Rating
Organizations : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ฝึกอบรมเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ 2553 สถาบันได้ยกระดับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระดับอาเซียน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม

Data source cannot be displayed.
สถิติผู้เข้ารับการอบรมเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 1a15a5cf-27ef-4167-afbf-ecb9c3a542c3
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags ASEAN Workshop Conference Synchrotron Science Camp
Visibility Public
Dataset create date June 9, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์
Contact Email suttipong@slri.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show