ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

1.สวนสัตว์เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์ป่าที่จับมาได้จากป่าใหญ่ หรือนำเข้าจากต่างประเทศ และมีส่วนอนุรักษ์วิจัยเพื่อศึกษาชีวิตของสัตว์ป่าทุกชนิด จะเป็นสัตว์ป่า สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์น้ำที่จับมาจากทะเล แม่น้ำ 2. สวนสัตว์ในประเทศไทยอยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการ เรียนกว่า องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอยู่ในความดูแลของภาคเอกชน

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 79ec2d0b-d439-4690-a358-e1b835256f46
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง สวนสัตว์
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Last update dataset : September 29, 2023  
xlsx csv
ที่ตั้ง เลขที่ 1488 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx api rdf
รายละเอียดใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
Last update dataset : September 12, 2023  
xls