Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
ข้อมูล ที่อยู่ พิกัด ระดับวามสูงจากน้ำทะเล ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx