การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api