การเมืองและการปกครอง - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การเมืองและการปกครอง
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (decor.soc.go.th)
Last update dataset : October 31, 2021  
json xlsx
ข้อมูลประกาศราชกิจจานุเบกษา (rkj.soc.go.th)
Last update dataset : October 31, 2021  
json xlsx
รายการคณะรัฐมนตรีทั้งหมดของประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
นโยบายของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย คณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 24 สิงหาคม 2557...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.cabinet.thaigov.go.th)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv