คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2557
Last update dataset : November 10, 2021  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2556
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx