Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ข้อมูลเขื่อนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
Last update dataset : January 11, 2022  
api pdf
พื้นที่ที่มีการขอรับบริการฝนหลวงทั่วประเทศ ซึ่งเกิดจากการขอรับบริการฝนหลวงผ่านทางช่องทางต่างๆ
Last update dataset : December 2, 2021  
api pdf
แผนการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลช่วงเวลา พื้นที่รับผิดชอบ จำนวนและชนิดอากาศยาน
Last update dataset : October 31, 2021  
api pdf
ผลการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลช่วงเวลา พื้นที่รับผิดชอบ จำนวนและชนิดอากาศยาน
Last update dataset : October 31, 2021  
api pdf
ข้อมูลพื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
Last update dataset : October 31, 2021  
api pdf
ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน จากการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
Last update dataset : October 31, 2021  
api pdf