กรมโรงงานอุตสาหกรรม - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนกลาง:ระดับกรม
57 datasets found
Order by :
ข้อมูลโรงงาน จำพวกที่ 3 กรุงเทพมหานคร ไม่รวมนิคมฯ
Last update dataset : June 6, 2024  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนมีนาคม 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมีนาคม 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนเมษายน 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนมีนาคม 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ประจำเดือนกันยายน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสะสม (เปิดดำเนินการ) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ในเขต กทม. ข้อมูลเดือนมกราคม 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
โรงงานรับบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสะสม (เปิดดำเนินการ) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เดือนเมษายน 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลโรงงานแจ้งประกอบการ จำพวกที่ 3 ในเขต กทม. ประจำเดือพฤศจิกายน  2559
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลโรงงานแจ้งประกอบการ จำพวกที่ 3 ในเขต กทม. ประจำเดือนตุลาคม 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
แจ้งประกอบการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน เมษายน 2560
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลโรงงานแจ้งประกอบการ จำพวกที่ 3 ในเขต กทม. ประจำเดือน มกราคม 2560
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขต กรุงเทพมหานคร  เดือนกันยายน 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนมกราคม 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนธันวาคม 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนสิงหาคม 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนตุลาคม 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv