สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ส่วนภูมิภาค
1 dataset found
Order by :
จำนวนนักเรียน แยกชั้นเพศ รายโรง ภาคเรียน 1/2563 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดเก็บ 10 กรกฏาคม 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx