สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ส่วนภูมิภาค
1 dataset found
Order by :
ข้อมูลร้อยละชาติพันธ์นักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx