Text Size | A   A   A
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
หน่วยงานระดับกรม
5 datasets found
Order by :
สถิติการเกิดอุบัติเหตุรายเดือน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
Last update dataset : April 13, 2022  
csv api
ข้อมูลรถขัดข้องบนทางพิเศษ เช่น รถขัดข้อง รถเสีย น้ำมันหมด ยางแตก เป็นต้น
Last update dataset : March 29, 2022  
csv api
อุบัติเหตุบนทางพิเศษ อุบัติเหตุร้ายแรง รถชน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
Last update dataset : March 29, 2022  
csv api
อุบัติเหตุ รถขัดข้อง สถิติ ทางด่วน ทางพิเศษ
Last update dataset : November 1, 2021  
api