การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ส่วนกลาง:ระดับกรม
2 datasets found
Order by :
สถิติการเกิดอุบัติเหตุรายเดือน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
Last update dataset : August 4, 2022  
csv api
อุบัติเหตุ รถขัดข้อง สถิติ ทางด่วน ทางพิเศษ
Last update dataset : November 1, 2021  
api