สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานระดับกรม
2 datasets found
Order by :
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
csv