ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สถิติทางการ
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก วันที่ปรับปรุง : 10/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ปรับปรุง : 09/10/2018 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมการปกครอง วันที่ปรับปรุง : 17/01/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก สาเหตุจากอุปกรณ์ที่ใช้ขับขี่ จำแนกตามจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ใบอนุญาตขับรถ-ผู้ประจำรถ (จังหวัดอื่นๆ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ใบอนุญาตขับรถ-ผู้ประจำรถ (กรุงเทพมหานคร )
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ใบอนุญาตขับรถ-ผู้ประจำรถ (ทั่วราชอาณาจักร )
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ลักษณะผิวทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
จำนวนรถไฟฟ้า Airport Link
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv