ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สถิติทางการ
จำนวนการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 ตุลาคม 2564  
xlsx csv