ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : การศึกษา
จำนวน 41 แห่ง แยกเป็นรายอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx