สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx