สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv